شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS   SYSTEM ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS   SYSTEM
ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS   SYSTEM ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS   SYSTEM

ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS SYSTEM

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
80% تخفیف
3,000 تومان

 فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ 5/72

…………………………………………………………………………………………………7

1 ـ مقدمه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2 ـ عملكردPASS MO

……………………………………………….9

3 ـ طراحي PASS MO      ………………………………………………10

4 ـ نصب درمحل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

5 ـ نصب كميسيون آموزش ودستورالعملهاي تعمير ونگهداري

………………………………………………………………………………………………..39

6 ـ جزئيات بيشتر

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

7- مشخصات فنی  PASS MO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

 

فصل دومSYSTEM  PASS MO تا سطح ولتاژ170 170……………………………………………………………………………………………..56

1- هدف 

………………………………………………60

2- قابلیت ها

………………………………………………60                                                                                              

3- توصیف عمومی(کلی )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

4- تولیدات واطمینان ازکیفیت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

5- اطلاعات فنی Pass Mo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

6- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo

………………………………………………………………………………………………..78

7- برخی کاربردها

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

8-   pass Mo های متفاوت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

9- مهندسی جديد براي محيط امروز جهت فشردگي پست

………………………………………………………………………………………………..88

10- کاربردهایی از سکسیونر خط  و زمین اضافه شده به PASS MO……………………………………………105

11 کاربرد  بانک های خازنی در PASS MO

……………………………………………………………………………………………….109

12- روش كار اتصال زمين خط مدل pass-mo

……………………………………………………………………………………………….110

13- موتور عمل کننده شارژ فنر   BLk222

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

14- مشخصات فناوری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………130

 

 

فصل سومSYSTEM  COMPASS  پست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا……………………………………136

1 ـ هــدف

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

2 ـ كيفيـت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

3 ـ فشارهاي محيطي

…….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………139

4 ـ كاهش  محیط (فضا)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………140

5 ـ حمل و نقل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………140

6 ـ نصب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

7 ـ ارزش های اضافه شده دیگر

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

8 ـ ساختار مدل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………143

9 ـ شرایط سرویس نرمال

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

10 ـ مشخصات عمومي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

11 ـ اجزاء

……………………………………………..145

 

 

12 – نقشه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………150

13 ـ سیستم حفاظت و كنترل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

14 ـ ساختار سخت افزاری سیستم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

15- سطح bay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………156

16- نقشه سیستم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

17- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی

……………………………………………………………………………………………….160

18- مشخصات فنی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………168

19- راهنمای تعمیر و نگهداری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………182

 

فصل چهارم: ترانسفورماتور جریان

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………189

1- اطلاعات پایه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………190

2- اساس داده های فنی

……………………………………………..190

3- رنج عایقهای چینی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………191

4- رنج عایقهای سیلیکونی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………192

5- سطوح عایق کاری نامی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

6- فاکتورهای اصلی TG 550

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

7- ساختمان TG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………194

8- مشخصات TG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………195

9- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT

……………………………………………………………………………………………….196

 

فصل پنجم: مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO

……………………………………………………………………………………………….197

1- كليات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

2- هدف

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

3 – كاربرد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

4- فرضيات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

5- نتايج قابل دسترس

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………199

6- نتايج اقتصادي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

7 –  مقايسه بين راه حلها

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………201

8-  نتایج

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

مقدمه

 

نیاز روز افزون بشر به انرژی برق جهت تامین احتیاجات خود در زندگی روز مره و پیشرفت  فناوری در صنایع مختلف و تراکم شدید جمعیت در شهر ها و افزایش مصارف به واسطه رشد و تراکم مصرف وکاهش افت ولتاژ شدید و تلفات توان  تقاضای نصب پست های فشار قوی را افزایش داده است و از طرفی به علت افزایش قیمت زمین و محدودیت فضای مورد نیاز جهت نصب پست و همچنین ایمنی افراد جامعه و زیبایی  ظاهری شهر راه حلی جدید می طلبد.

بنابر این جهت رفع مشکلات ناشی از موارد بالا شرکت های مختلف طرح های جدیدی ارائه داده اند که از جمله شرکت ABB  که راه حل ابتکاری بنام PASS ارائه داده و باعث گردیده مسئله زمین وفضا و مشکلات ناشی از آن تا حدود زیادی برطرف گردد.

فصل اول

 

PASS MOO SYSTEM

تا سطح ولتاژ 5 /72

 

1 ـ مقدمه

در بازارهاي روشنفكرانه انرژي امروزي برنامه هاي سودمند و قابل اطمينان جهت فشرده سازي و سادگي در نصب تجهيزات پست مورد نياز است .بر همین مبنا شرکت  ABB ابتکاری جدید برای كليد هاي باسطح ولتاژ 5 /72 کیلوولت به نامpass moo (سیستم کلید پوشیده:

plug and switch system)ارائه داده است که توانايي تركيب از هر دوي كليد هاي عايقي هوايي قديمي AIS و  َتكنولوژي كليدهاي عايقي SF6  پيشرفته را دارا باشد .

pass moo طرحي نو با سکسيونر باسبار و زمين  در سلول بريكر جهت جوابگوي نياز مصرف كننده مي باشد . مدل pass moo به صورت فشرده و قابل اطمينان بوده و به سادگي نصب مي شود .

مشخصات اصلی pass moo مطابق زیر می باشد:

ولتاژ نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………72/5   KV

فرکانس نامی

…………………………………………..50/60 HZ

جریان نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2000A

ولتاژ قابل تحمل نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………325KV..

جریان نامی قابل تحمل در زمان اتصال کوتاه(3ثانیه)

…………………………………………………………………………………………….. 31.5KA

پیک جریان نامی قابل تحمل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80KA

دامنه درجه حرارت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… -40° / +55° C

 

2 ـ عملكرد PASS MOO

PassMoo يك طرح كليد مناسب كامل براي استفاده اجزاي بيروني پست ها مي باشد . طرحی كامل بوده كه قادر است طبق استاندارد هاي اساسي بر اساس نيازمنديهاي پست افزايش يابد.

عملكرد هاي معمولي pass moo عبارتند از :

– اندازه گيري جريان

– قطع (سکسیونر)

– قطع جريان (بریکر)

– ایزوله کردن(کلید زمین)

اين تجهيزات در محفظه ای به صورت استوانه اي شكل حاوی گاز SF6  مي باشند . هر پل با قرار گرفتن در محفظه خودش قابليت اطمینان و ايمني را افزايش مي دهد.

محفظه از قالب آلومينيومي  سفت ومحکم ساخته شده است .

با پذيرش pass moo نتایج زیر فراهم مي شود .

1-طرحي فشرده زير نظر تكنولوژي GIS

2-مونتاژ و تست كامل در كارخانه

3-حمل و نقل آسان به محل

4-تعويض آسان در صورت عيب

5-محيط مساعد به خاطر كاهش ابعاد

6-تعميرات كمتر )زيرا تمام ولتاژهاي بالا در گاز SF6  هستند ).

7-كاهش زمان قطع براي تعميرات به خاطر كيفيت بالاي طرح

8-كاهش هزينه هاي دوره عمر به خاطر كاهش امور ساختماني ( فقط يك چهار چوب ) كاهش تجهيزات ,كاهش هزينه تلفات انرژي ، كاهش هزينه هاي زائد و يدكي

 

 

3 ـ طراحي PASS MOO

 

1-3- PASS  MOO   DBB

مدلDBB استفاده شده براي دوبل با سبار پست ها می باشد كه يك كليد قطع كننده به طرح اصلي اضافه شده است .

اين طرح حدود 40/0 تجهيزات  پستهای معمولي نياز دارد بنابراين یکی از مزاياي مهم که فشر دگي محیط (کاهش زمین) میباشد را دارا می باشد.

طرحهاي ديگر عبارتند از:

1-3- نصب دوبلCT

2-3- نصب سنسورهاي ولتاژ

3-3- نصب كليدهاي ارتینگ اضافي

4 – نصب در محل (مونتاژدر محل)

طرح PASS  MOO تقريباً معادل  يك بي كامل می باشد که می تواند در يك مدت زمان كوتاه نصب گردد(زمان خیلی کوتاه).هر بي مي تواند از تريلي تخليه شود ومستقيماَ روي سكوهاي فوندانسيون ها نصب گردد.

نصب مدل PASS MOO  در محل ساده ساده می باشد زيرا كه قبلا دركارخانه مونتاژشده است. تنظيم  يااصلاحات در محل نياز نيست .

5- نصب وآموزش تعمیر نگهداری ومشاوره

 

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : ورد                      تعداد صفحه :202

 

50006

 

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
80% تخفیف
3,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
افزودن به سبد خرید
ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی PASS SYSTEM
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

kiag.ir
admin
admin
kiag.ir
12 نمایش
1
10 تومان
دستیار مجازی
admin
admin
ارسال انبوه پیام در واتساپ قابل توجه مشاغل کل کشور برای اولین بار در ایران ارسال رایگان پیام انبوه به واتساپ جهت معرفی خدمات و یا فروش محصولات جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید kiag.ir
13 نمایش
1
10 تومان
پاورپوینت موقعيت رستوان در مكان‌هاي عمومي
admin
admin
دانلودپاورپوینت موقعيت رستوان در مكان‌هاي عمومي توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد       فرمت : پاورپوینت                      تعداد صفحه :23
18 نمایش
1
3,000 تومان
پاورپوینت مونتاژ مکانیکی
admin
admin
دانلودپاورپوینت مونتاژ مکانیکی مطالب: الف – كليات ب – تاريخچه مونتاژ قطعات توليدي ج – روشهاي مختلف مونتاژ د – سيستم هاي انتقال قطعات در خط مونتاژ هـ – تغذيه كننده هاي ارتعاشي، كاسه اي و رفت و برگشتي و – مكانيزم انتقال قطعات در تغذيه كننده ها ز – دستگاههاي جهت دهنده به قطعات [...]
15 نمایش
1
3,000 تومان