شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
81 بازدید
5,000 تومان

تعداد صفحه :  95                  فرمت : ورد                       حجم فایل : 190 کیلوبایت

 

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

پیشگفتار……………………………… 1

چکیده………………………………… 2

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه……………………………. 4

بیان مسئله پژوهش………………….. 4

اهمیت پژوهش………………………. 5

اهداف پژوهش………………………. 6

سؤالات و فرضیه های پژوهش……………. 6

تعاریف  اصطلاحات و تعاریف متغیرها……. 7

قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

شناخت سیستم نت……………………. 11

خصوصیات یک سیستم نت……………….. 13

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات… 16

سیستم تعمیرات اضطراری……………… 16

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه…… 17

نگهداری بهره ور جامع………………. 18

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه…… 21

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه….. 22

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق……….. 22

اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان    26

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق   28

بررسی پژوهش های مشابه …………….. 28

روش پژوهش………………………… 29

فصل سوم: روش تحقیق

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری…….. 31

نمونه آماری و روش نمونه برداری……… 31

حجم نمونه و روش تعیین آن…………… 31

ابزارهای اندازه گیری………………. 31

روایی و پایایی …………………… 32

روش تجزیه و تحلیل داده ها………….. 33

فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق

توصیف داده ها…………………….. 37

تجزیه و تحلیل داده ها……………… 42

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی  54

نتایج……………………………. 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق………………. 65

نقد و بررسی از یافته های پژوهش …….. 66

محدودیت …………………………. 76

پیشنهادات و کاربرد ……………….. 76

منابع

فارسی……………………………. 82

انگلیسی………………………….. 83

پیوست ها

نمونه سؤالات………………………. 85

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه    

شکل 1-2 – اهمیت امور نت………………… 12

شکل 2-2- توالی نت……………………… 23

شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت… 69

شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها…… 70

شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف)………….. 74

شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب)……………. 75

جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران……… 42

جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران…… 43

جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی…………… 45

جدول 4-4- فراوانی متغیر  تکنولوژی……….. 45

جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار…………….. 47

جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار………….. 47

جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ……………… 49

جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ…………… 49

جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت   51

جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت    51

جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت   61

جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت………….. 62

جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان……… 63

نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران……. 44

نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی…………. 46

نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار…………… 48

نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ……………. 50

نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت 54

چکیده:

مسئلة مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی  نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع  در شرایطی که  محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‎گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود. در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سؤالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش  که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است.

با بررسي اين تحقيق ضمن بحث در صحت فرضيات به نتايجی دست يافته كه چنانچه به آن پرداخته نشود اجراي اين سيستم نه تنها كارائي نداشته بلكه هزينه زيادي را بر سازمان برجاي خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ‏، ساختار، تشويق وتنبيه، توجه مدير عالي و مديران ارشد و آموزش كاركنان از مسائل مهمي مي باشد كه قبل از اجراي سيستم بايد زمينه را فراهم نمود.

   

فصل اول

  • مقدمه
  • بیان مسأله پژوهش
  • اهمیت پژوهش
  • اهداف پژوهش
  • سؤالات و فرضیه های پژوهش
  • تعاریف اصطلاحات و تعاریف متغیّرها

 

 مقدمه

ضرورت طراحی و استقرار سیستم‎های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی  تجهیزات از یک سو ، و پیشرفت سریع فن آوری و بالطبع ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت از سوی دیگر ، استفاده عقلانی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات بموقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد.

نظربه اینکه بهره برداری صحیح از تا سیسات خصوصا در مقوله آب و فاضلاب در گرو دو عامل اصلی مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد بهینه تأسیسات و تجهیزات است. لذا بحث و بررسی بر عوامل موثر در اجرای یک سیستمی که بتواند کارائی و اثر بخشی لازم را در یک سازمان دنبال داشته باشد بسیار مهم خواهد بود.

از طرف دیگر سیستم‎های کاربردی بدلیل فیزیکی و ماهوی دارای عمر مفید پیش بینی هستند. کاهش و افزایش عمر مفید سیستم ها ، بستگی به چند عامل دارد ار جمله کیفیت ساخت،  نوع رفتار با آن ، میزان کار کرد و از همه مهمتر رسیدگی که می تواند بصورت پیشگیری سرویس و نگهداری یا درمان (تعمیرات) باشد.

 

بیان مسأله پژو هش

هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق مهندسین و مدیران ، توجه و علاقه فراوانی نسبت به              بهره گیری از دانش مهندسی نگهداری و تعمیرات، دارند. امروزه بخش مهندسی نگهداری و تعمیرات در واحدهای صنعتی پیش از پیش به استفاده از روشهای آمار و ریاضی در برنامه ریزی‎های خود روی آورده و شکل یک دانش به خود گرفته است.

وجود یک سیستم مجهز و برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات از آنرو ضروری است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و احوال و نحوه عملکرد واحد تولیدی، ابنیه، ماشین آلات و غیره …. را ممکن می سازد و لذا ارائه مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه امکان پذیر می گردد.

از طرف دیگر افزایش سرمایه گذاریها در صنایع و محدودیت در منابع و مواد اولیه مورد نیاز سبب اهمیت کارائی و بهره وری از امکانات موجود نزد صاحبان صنایع و مدیران مسئول در صنعت گردیده است.این هدف زمانی مهمتر و در خور توجه بیشتر جلوه میکند که بحث رقابت های صنعتی شدید که در بازار های داخلی و جهانی وجود دارد مطرح می گردد.

شرکت آب و فاضلاب یک سیستم پیوسته بوده و در صورت بروز مشکل یا احتمالاً خرابی در تأسیسات و ماشین آلات این سیستم پیوسته دچار مشکل شده و باعث تأخیر در تولید می گردد که زیان های ناشی از آن نه تنها هزینه های زیادی را برای شرکت در برمیگیرد بلکه از آن مهم‎تر  باعث کمبود و نوسان در تولید آب شرب مصرفی مورد نیاز استان می شود بنابراین نیاز به یک سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت احساس می شود که بوسیله آن بتوان تا حدود زیادی از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در تولید به جهت خرابی ناگهانی ماشین آلات جلوگیری شود.

 

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
81 بازدید
5,000 تومان
بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
تعداد صفحات: 95
تعداد پارت: 1
حجم: 190 کیلوبایت
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
برگزارکننده: بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
تاریخ بروزرسانی:

سایر محصولات admin Other Products

پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم
admin
admin
<meta name=”keywords” content=”خرید پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم,پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود,پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم دانلود رایگان,دانلود رایگان پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم,دانلود پاورپوینت درس [...]
3 بازدید
1
رایگان
دانلود پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی)
admin
admin
دانلود رایگان پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی),پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) دانلود,پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) دانلود رایگان,دانلود پاورپوینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های [...]
4 بازدید
1
رایگان
جزوه آموزشی آمایش سرزمین
admin
admin
جزوه آموزشی آمایش سرزمین دانلود رایگان,دانلود جزوه آموزشی آمایش سرزمین,خرید جزوه آموزشی آمایش سرزمین,جزوه آموزشی آمایش سرزمین دانلود,دانلود رایگان جزوه آموزشی آمایش سرزمین,دانلود جزوه آموزشی آمایش سرزمین رایگان, جزوه آموزشی آمایش سرزمین آمايش در زبان فارسي به معناي آراسته [...]
3 بازدید
1
رایگان
پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال
admin
admin
دانلود پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال رایگان,دانلود رایگان پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال,دانلود پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال,پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال دانلود,پرسشنامه بزهکاری نوجوانان سیزده تا هجده سال دانلود [...]
4 بازدید
1
رایگان