شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران
تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران

تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران

امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
43 بازدید
4,900 تومان

مقدمه:

تاريخ مطبوعات

عهد ناصری

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال 1253 هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت١. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال 1253 هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله­های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال 1267 هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره 472 به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید.

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه­های عدلیه و جنگ، روزنامه­های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه­های خوب آن عهد محسوب می­گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی­سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می­یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و شاه از مطالب آن دلگیر شده و دستور تعطیلی آن را صادر کرد.

بعد از تهران و شیراز و تبریز و اصفهان که صاحب روزنامه شدند نمی­توان از ذکر نام ارومیه چشم پوشید. البته در این شهر تا پیش از نهضت مشروطه روزنامه­ای به زبان فارسی اعم از دولتی یا ملتی انتشار نیافت اما به اعتبار انتشار یک نشریه مذهبی عیسوی از طرف مبلغین مذهبی آمریکائی به زبان سُریانی برای آشوری­های تغییر مذهب داده از نسطوری به پرتستانی در ارومیه به نام «زاراریت باهرا» به معنی فروغ روشنائِی، ارومیه را باید شهر پنجم ایران از نظر روزنامه­نگاری دانست.

 

بند ب: عهد مظفری

در زمان مظفرالدین شاه که از 1314 هـ .ق تا 1324 هـ .ق به طول انجامید علاوه بر روزنامه­های دوران پیشین، دهها روزنامه هفتگی و ماهیانه و روزانه انتشار یافت که معروف­ترین آنها دو روزنامه تربیت و ادب بود که اولی در تبریز و مشهد و تهران و دومی فقط در تهران به طور متوالی انتشار یافت، روزنامه­های این دوره بیش از جرائد دوران ناصرالدین شاه از آزادی گفتار و وسعت حوزه بحث برخوردار بودند.

 

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

بند الف: روزنامه­های صدر مشروطه

در زمانی که فرمان مشروطیت صادر شد، در تهران نشریه­های ایران، اطلاع، تربیت، ادب، شاهنشاهی، مجموعه اخلاق و در تبریز حدید، کمال و در بوشهر مظفری منتشر می­شد. در شوال 1324 هـ .ق پس از صدور فرمان مشروطه سه نشریه به طبع رسید ابتدا روزنامه مجلس در تهران که امتیاز آن طی دست­خط شاه به میرزا محسن صدرالعلماء داده شد، این روزنامه که در زیر نام خود عبارت جدید «به کلی این روزنامه مطلق و آزاد است» را داشت.

با آغاز سال 1325 هـ .ق ـ کمتر از یک ماه از شروع زمامداری محمدعلی شاه می­گذشت. در این سال به واسطه انحلال وزارت انطباعات ناگهان 99 نشریه وارد صحنه نشر کشور شدند.

مطبوعات این سال و چند سال بعد نسبتاً در خدمت حرکت اجتماعی بودند و صحنه انعکاس اندیشه­ها و عقاید مختلف مردم محسوب می­گردیدند ـ سبک نگارش جدید ـ نثر روان و قابل فهم و بیان افکار به زبان ساده نیز موجب شده بود تا این نشریات حمایت عامه مردم را بدست آورند.

مقاله­های مختلف روزنامه­نگاران علیه محمدعلی شاه که به اعلام جرم وی علیه مدیران مطبوعات  می­انجامید، همین امر باعث توقیف مطبوعات شد و روزنامه­نگاران مخالف شاه به حبس افتادند.

پس از سقوط محمدعلی شاه، احمد شاه به جای وی نشست و کشور توسط نائب­السلطنه اداره می­شد. روزنامه­نگاران مهاجر به کشور بازگشتند و در عرصه روزنامه­نگاری ایران رونقی پدیدار شد مجلس، تهران، ندای وطن، مظفری، انجمن اصفهان، حبل­المتین و چند نشریه دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند، چند نشریه از جمله نجات، شرق، ایران نو و پلیس ایران و … نیز از جمله نشریاتی بودند که در سال 1327 پس از خلع محمدعلی شاه منتشر شدند و مطبوعات ایران وارد مرحله تازه­ای شدند.

 

بند ب: دهه آخر حکومت قاجاریه

براساس ضبط نویسندگان تاریخ مطبوعات از 1252 ق = (1215ش) تا 1304ش یعنی آغاز سلطنت پهلوی بیش از 983 نشریه ادواری که 179 نشریه نام اصلی و نام فرعی داشته­اند و بیش از 90 شب­نامه در ایران منتشر شده است همچنین بیش از 130 نشریه فارسی­زبان در خارج از کشور انتشار یافته است، 138 نشریه از مجموع این نشریات در طول 90 سال زبان احزاب، گروه­ها، جمعیت­ها، انجمن­ها و اتحادیه­های دولتی بوده­اند، 139 نشریه در شکل مجله منتشر شده­اند، و در بعد از مشروطیت بدون احتساب سال 1304، سال 1325 ق با ظهور 99 نشریه پربارترین سال و سال 1321ق با انتشار 14 نشریه فقیرترین سال به لحاظ تعداد است از این نشریات برخی عمر کوتاهی داشته­اند ـ برخی طفل یک روزه بوده­اند ـ تعدادی سالیان دراز دوام آورده­اند ـ و پاره­ای هرازگاهی به تعطیلی کشیده شده­اند و دوباره انتشار یافته­اند.

 

تعاریف قانونی مطبوعات

بند الف: قوانین اساسی

1- قانون اساسی مشروطه: اصل ســیزدهم قانون اســاسی مشـروطه چنین اشــعار می­داشــت: … عموم

روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام­المنفعه را … به طبع رسانیده و منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.١

هر چند در این اصل تعریف به خصوصی از مطبوعات رائه نشده اما آمدن واژه مطبوعات به         دنبال روزنامجات نشان می­دهد که مراد از مطبوعات معنی اعم آن است یعنی هر آنچه طبع و چاپ     می­شود.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی: اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مطبوعات اختصاص دارد و اشعار می­دارد، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه محل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفضیل آن را قانون معین می­کند.٢

از آن جائی که در هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی اشاره­ای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علی­القاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیه مواد چاپی اعم از روزنامه­ها، مجلات، کتب و غیره باشد به خصوص که در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه اعلام نموده است. در این صورت چنانچه منظور قانون اساسی از مطبوعات صرفاً مجلات و نشریات با همان تعریفی که قانون مطبوعات از آن به دست می­دهد باشد، تخلفات و جرائم ناشی از چاپ و انتشار کتب و دیگر مواد چاپی لزوماً در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه و به طور علنی مورد رسیدگی قرار نخواهند   گرفت.

1- آغاز پیدایش روزنامه به زبان فارسی را باید از هند دانست، … مرآت­الاحوال بوسیله «راموهان روی» مصلح مذهبی در 1280 میلادی مطابق با 1224 هـ .ق در کلکته منتشر شد که بر تاریخ ظهور روزنامه در ایران توسط میرزا صالح قریب سی سال تقدم زمانی دارد. به نقل از محیط طباطبائی، محمد: تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران ـ تهران ـ بعثت 1363 ـ ص 16.

1- فرهنگ قهرمانی، عطاءالله: قانون اساسی اصطلاحات و سیر تکامل، چاپخانه مجلس شورای ملی، مهرماه 1356، ص 129-130.

2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات، شهریورماه 1368.

تعداد صفحه : 87

 فرمت : ورد     

 حجم فایل : 82 کیلوبایت


سانسور در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

fa.wikipedia.org › wiki › سانسور_در…
Jump to ۱.۱.۱ تاریخ سانسور مطبوعات درایران‎ – تاریخ سانسور مطبوعات درایران[ویرایش]. از همان ابتدای شکل‌گیری انتشارات دولتی، سانسور جزو جدایی ناپذیر آن …


تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ؛ دو جلدی – آی کتاب

www.iketab.com › … › تاریخ و جغرافیای ایران
تاریخ سانسور در مطبوعات ایران. نویسنده: گوئل کهن ناشر: آگاه زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 1080 اندازه کتاب: رقعی – سال انتشار: 1362 – دوره چاپ: 1 …

تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

bankmaghale.ir › تاريخ-مطبوعات-و-…
مقاله تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۱ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله …

مروری بر سانسور مطبوعات در ایران – وب سایت شخصی حسین جواهری

javaherihosein.com › مروری-بر-سان…
… ایران از سوی ایشان؛ نگاهی اجمالی بر تاریخ سانسور و ممیّزی (تفتیش) مطبوعات گذشته … اولین مقررات رسمی برای سانسور و سرکشی در مطبوعات ایران در دوران حکومت …

نگاهی به سیر تاریخی قانون مطبوعات و سانسور در ایران – دانشگاه

3886.blogfa.com › post
همچنین در ایران فرهنگ معین،برای کلمه سانسور این تعریف را ارائه کرده است: تفتیش و … به عنوان نمونه در این دوران اولين شوكي را كه در تاريخ بر مطبوعات ايران وارد شد، …

دانشنامه ایران زمین – سانسور در مطبوعات

portal.nlai.ir › سانسور در مطبوعات
سانسور در مطبوعات، چون مطبوعات ايران از آغاز توسط دولت يا تحت تصدي دولتيان داير گرديده بود از همان آغاز با … تاريخ روزنامه‌نگاري ايرانيان و ديگر پارسي‌نويسان.

تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران و تحلیل جرائم مطبوعاتی …

niusha.bahargfx.ir › niusha › html
دانلود پایان نامه رشته رسانه و علوم ارتباطات; تحلیل جرائم مطبوعاتیروزنامه نگاری در ایرانتاریخ سانسور در ایرانتاریخ مطبوعات در ایران; مسئولیت های اجتماعی …

تاریخ سانسور در مطبوعات ایران (گوئل کهن)

ensani.ir › article › تاریخ-سانسور-د…
تاریخ سانسور در مطبوعات ایران (گوئل کهن). نویسندگان: ایرج افشار. منبع: آینده سال دهم دی و بهمن 1363 شماره 10 و 11. حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی ادبیات …

مطبوعات ايران در برابر سانسور: ۱۳۳۲-۱۳۷۷ | Foundation for …

fis-iran.org › iranian-press-censorship
Sep 28, 2008 – سانسور مطبوعات در ايران، 1332-1356. تحولاّت سياسي اواخر مرداد سال 1332 نه تنها در تاريخ سياسي که در تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران نيز نقطه …

تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران | pdf

www35.cycgolestan.ir › ap-pdf › html
Aug 13, 2020 – در این فایل تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با …

تحقیق مقاله تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران – آنی پیپر

www.anipaper.ir › دانلود › تحقیق-م…
تحقیق مقاله تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران مقدمه: تاریخ مطبوعات عهد ناصری آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال 1232 ه .ق که نخستین اثر چاپی …

روزنامه ایران (1395/12/03): سانسور به سبک ایرانی – Magiran

www.magiran.com › article
در این میان نام برخی افراد با تاریخ مطبوعات و بالطبع سانسور گره خورده است. اگر میرزا صالح و میرزا ملکم خان به عنوان پیشگامان روزنامه نگاری ایرانی و اعتمادالسلطنه …

تاریخچه توقیف و سانسور جراید فارسی و تحولات قانون مطبوعات …

www.magiran.com › paper
بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران. مدیر مسئول: حجت الاسلام عبدالحمید معادیخواه. سردبیر: ابوالفضل شکوری. تلفن نشریه: ۰۲۱-۲۲۸۱۹۰۷۷. اطلاعات بیشتر نشریه.


دانلود رایگان تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران | 10266

computer.iac2018.ir › computer › html
Aug 4, 2019 – دانلود رایگان تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ …

سانسور مطبوعات در ایران – تبیان

article.tebyan.net › … › روزنامه‌ نگاری
Dec 1, 2014 – اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران نیز در دوران حكومت ناصرالدین … منابع: پارسینه/ کتاب تاریخ سانسور در مطبوعات ایران(گوئل کهن).

اولین سانسورها در مطبوعات ایران – مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

psri.ir › …
اولین شوکی که در تاریخ بر مطبوعات ایران وارد شد، توقیف نشریه‌ای بود که تنها یک … اولین مقررات رسمی برای سانسور در مطبوعات ایران نیز در دوران حکومت ناصرالدین …

سانسور مطبوعات در دوره پهلوی – ویستا

vista.ir › مجله وبگردی › سیاست
از تاریخ سانسور مطبوعات ایران بیش از یک قرن می گذرد, از آن هنگام که شیخ هاشم شیرازی ساکن کلکته, رساله یی علیه ناصرالدین شاه نوشت و به تعاقب آن نخست اداره …

معروف‌ترین ممیز تاریخ نشر ایران

www.iichs.ir › News-8460 › معروف‌ت…
Dec 29, 2019 – از تشکیلاتی که مستقیما تحت کنترل و مدیریت شهربانی قرار داشت اداره راهنمای نگارش بود که هدف از آن اعمال سانسور در مطبوعات و نشریات ادواری با …

سانسور – مدیریت نشر در ایران – blogfa

nashr90.blogfa.com › post › سانسور
به عنوان نمونه در اين دوران اولين شوكي را كه در تاريخ بر مطبوعات ايران وارد شد، توقيف نشريه «ميهن» كه تنها يك روز از انتشار آن مي‌گذشت توسط ناصر الدين شاه ،در روز 9 …

تاریخ سانسور در مطبوعات ایران نوشته گوئل کهن | کتابلازم

www.ketablazem.com › محصولات
برای خرید کتاب تاریخ سانسور در مطبوعات ایران از کتابلازم،بعد از افزودن این کتاب به سبد خرید، به بخش تسویه مراجعه کنید. در قسمت تسویه حساب اگر کد تخفیف …

آشنایی با فرآیند پشتیبانی محصولات

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روش های پشتیبانی

جهت ارسال تیکت باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
43 بازدید
4,900 تومان
تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران
امتیاز خریداران: 1 از 1 رای
شامل: 87
تعداد پارت: 1
حجم: 82 کیلوبایت
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران
برگزارکننده: تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران
تاریخ بروزرسانی:

سایر محصولات admin Other Products

دانلود پروژه صفحه وب به نام
admin
admin
  دانلود پروژه صفحه وب به نام دانلود پروژه صفحه وب به نام ” همه چیز در مورد اینترنت ” نوشته شده به زبان HTML … دریافت فایل
3 بازدید
1
رایگان
۱۵ روش برای افزایش سرعت سایت
admin
admin
  ۱۵ روش برای افزایش سرعت سایت هدف تمامی موتورهای جستجو، مانند گوگل، فراهم کردن تجربه‌ای خوب برای کاربرانشان است، بنابراین سایتی سریع، کیفیت کلی سایت را افزایش داده و در نتیجه رضایت کاربران را به دنبال خواهد داشت. تجربه اینترنت سریع حق هر کاربریست. اهمیت این موضوع در [...]
2 بازدید
1
رایگان
فیلتر جامع تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com
admin
admin
  فیلتر جامع تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com فیلتر جامع تابلو خوانی سایت بورس ایران به آدرس http://www.tsetmc.com دانلود فایل راهنما و فایل PDF جهت راهنمایی بیشتر     نوع فایل: word:  4 صفحه PDF: 32صفحه   … دریافت فایل
4 بازدید
1
رایگان
دانلود پروژه اچ تی ام ال با موضوع کاریکاتوریست
admin
admin
  دانلود پروژه اچ تی ام ال با موضوع کاریکاتوریست با فرمت pdf و عکس دانلود پروژه Html با موضوع وب سایت کاریکاتوریست. [...]
2 بازدید
1
رایگان