شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

دانلود تحقیق ;تئوري نوين مديريت كيفيت جامع / دنبال رایگان این تحقیق هستید؟ دانلود تحقیق ;تئوري نوين مديريت كيفيت جامع / دنبال رایگان این تحقیق هستید؟
دانلود تحقیق ;تئوري نوين مديريت كيفيت جامع / دنبال رایگان این تحقیق هستید؟ دانلود تحقیق ;تئوري نوين مديريت كيفيت جامع / دنبال رایگان این تحقیق هستید؟

دانلود تحقیق ;تئوري نوين مديريت كيفيت جامع / دنبال رایگان این تحقیق هستید؟

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
25 نمایش
5,000 تومان

تئوري نوين مديريت كيفيت جامع

در بخش دولتي ايران

مقدمه

با پيشرفت روز افزون بشر رابطه بين دولتها و ملتها پيوسته در حال دگرگوني و تعريف مجدد است . انسان امروز تمايل دارد در جامعه اي زندگي كند كه در آن دولت حضوري نامحسوس تر ، كار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتي كه قادر باشد با برنامه ريزي هاي بلند مدت و كوتاه مدت ، افق هاي اميدوار كننده اي را پيش روي مردم و شهروندان به عنوان برگزينندگان خود بگستراند .

دولتها در جهت بهبود كيفيت خدمات ، بايد خود را متعهد به پاسخگويي نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظايفي كه ممكن است به اهداف مورد نظر نيانجامد و در نهايت نيز به عدم رضايت عمومي و اتلاف منابع و زمان خاتمه يابد .

در مديريت دولتي نوين ، دولتها با اين پرسش مواجه هستند كه چگونه ميتوانند خدماتي كه ارائه مي دهند سريعتر ، بهتر ، كم هزينه تر و با كيفيت بالاتر انجام پذيرد.

در بخش دولتي معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانين و مقررات و در حد وظايف مشخص در يك ساختار بوروكراتيك انجام ميگيرد و معمولاً فعاليتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأكيد بر فرآيند ها صورت مي پذيرد .

در بهترين حالت ، فعاليتها در چارچوب رعايت قوانين و مقررات انجام مي شود و كاركنان بخش دولتي خود را ملزم به ايجاد رضايتمندي هرچه بيشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمي دانند . يعني نياز چنداني به اطلاع رساني و تشريح عملكرد خود احساس نمي كنند . در موارد زير خدمات در بخش دولتي تفاوتهاي عمده اي با ارائه محصول در بخش خصوصي دارد :

1)خدمت در بخش دولتي .خارج از كنترل ونظارت مستقيم مديريت به مردم و شهروندان ارائه مي شود.

2 ) خدمت در بخش دولتي . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسي و فراخواني نيست .

3) در بخش دولتي ، درك مشتري تحت تأثير رفتار ارائه كننده خدمت است .

4 ) در بخش دولتي ، خدمات در شكل حداقل خود ارائه مي شود .

به دلايل ذكر شده ميتوان گفت كه كيفيت خدمات در بخش دولتي با كيفيت خدمات در بخش خصوصي تفاوت دارد . اصلي ترين تفاوت آن اين است كه در بخش دولتي ، ارائه كننده خدمات مراجعه كننده را مجبور مي داند ، لذا نسبت به نوع وكيفيت خدمات ، چندان حساس نيست و خود را پاسخگو نمي داند . ولي در بخش خصوصي ارائه كننده خدمت نگران است كه مبادا با مشتري به توافق نرسد و يا مشتري به علت عدم رضايت براي دريافت مجدد خدمات در نوبتهاي آتي مراجعه نكند .

در ساليان اخير توجه دولتها به ارائه خدمات با كيفيت به مردم بيش از گذشته نمايان گشته است . دولتها مايلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزايش سرمايه اجتماعي ، خدماتي ارائه نمايند كه رضايت مردم و شهروندان را افزايش داده و سطح مشاركت آنان را در فعاليتهاي اجتماعي افزايش دهند . مطالعه اكتشافي نشان مي دهد كه بمنظور تبيين ابعاد مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ، تا كنون مقالات متعددي توسط صاحبنظران علم مديريت كيفيت تدوين و منتشر گرديده است . همچنين در خصوص مشكلات و تنگناهاي موجود بر سر راه مديريت كيفيت در بخش دولتي نظرات متفاوت و مختلفي بيان شده كه نشان ميدهد بدليل متفاوت بدون فرهنگ سازماني ، تعريف مشتري ، انحصار و تخصيص بودجه، استقرار مديريت كيفيت در بخش دولتي با دشواريهايي روبروست ، در بخش دولتي ايران نيز بدليل افزايش نقش تصدي گرايانه دولت بر ساختار و تركيب نيروي انساني ، فقدان نظام مديريت راهبردي منابع انساني ، فقدان روحيه قانونمندي و … نظام اداري غير كارآ و غير اثر بخش گرديده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشي است كه بمنظور “طراحي الگوي مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي ايران“ انجام پذيرفته و در برگيرنده مدل مفهومي خاص ايران و نتايج حاصل از پژوهش مي باشد .

مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي

مديريت كيفيت جامع در آغاز در بخش توليدي ظهور كرد اما رفته رفته بر سازمانهاي بخش دولتي نيز تأثير گذاشت .

در طي ساليان اخير تعداد زيادي از سازمانهاي بخش دولتي در صدد بر آمده اند تا اصول مديريت كيفيت كه مبتني بر ديدگاههاي مشخص مشتري گرا مي باشد بكار بندند .

از لحاظ تاريخي ، تمام سازمانهاي بخش دولتي ، با مقامات حكومتي و تصميمات دولتي بوده و هستند . از ديدگاه مديريت ديوان سالارانه و بري انيسم ، دستگاههاي دولتي طبق سنت به سياستمداران به عنوان مشتريان نهايي سازمان مي نگرند .

بطور سنتي عملكردهاي اصلي سازمانهاي دولتي بر پايه جلب رضايت سياستمداران و بر آورده كردن اهداف حكومت استمرار است . طبق اين نظريه سنتي ، هدف سازمانهاي دولتي جلب رضايت اربابان و سياستمداران و بر آورده كردن اهداف حكومتي است در حقيقت بر طبق اين نظريه ، جلب رضايت سياستمداران به عنوان رضايت مردم وشهروندان تلقي مي شود ، اما اين توهمي بيش نيست . زيرا سازمانهاي بخش دولتي نمي توانند به صرف راضي كردن سياستمداران ، از رضايت شهروندان به عنوان مشتري اطمينان حاصل نمايند .

براي بخش دولتي و بري انيسم همان تيلوريسم در بخش خصوصي است . و بري انيسم در بخش دولتي همانند تيلوريسم در بخش خصوصي به جدايي عملكردهاي توليدي ، بويژه جدايي برنامه ريزي از عمل تأكيد دارد .

وبري انيسم از زماني بر بخش دولتي چيره شد كه اكثر بنگاههاي اقتصادي عمومي در اختيار مقامات دولتي بود . حمايت از كيفيت در چينين ديدگاهي ( بر طبق نظريه ديوان سالاري و سلسله مراتبي ) بيشتر با هدف كسب و كار مالي و سود بيشتر دنبال ميشود و بنابراين رضايت عمومي در آنها بيشتر نيست و به همين دليل اين ديدگاه با واقعيت سازگار نمي باشد .

نظريه تمركز زدايي سياسي و ديدگاه مبتني بر كيفيت در واقع بر اين اصل تأكيد دارد كه مشتري ، محور است و همه تصميمات بايد براي رضايت مردم و شهروندان اخذ شود .

فایل ورد

تعداد صفحه : 57

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان توس فایل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلودش خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
25 نمایش
5,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
پشتیبانی دائمی از محصولات سایت
ارزان بودن
دانلود تحقیق ;تئوري نوين مديريت كيفيت جامع / دنبال رایگان این تحقیق هستید؟
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 57
تعداد پارت: 1
اندازه: 1
فرمت: ورد
زبان: فارسی
استپ: تئوري نوين مديريت كيفيت جامع
برگزارکننده: تئوري نوين مديريت كيفيت جامع
به روز شده در:

سایر محصولات admin Other Products

دانلود درامد ;کسب درامد روزانه 1000 دلار / دنبال رایگان این کسب درامد هستید؟
63% تخفیف
admin
admin
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی قابل توجه کلیه ی افراد جویای کار کسب و کار در منزل و اشتغال زایی برای اعضای خانواده بدون داشتن هیچ تخصصی توضیح در مورد کار : خوب اما در مورد شغل داخل پکیج ما سایتی رو به شما معرفی کردیم که شما […]
13 نمایش
1
32,000 تومان
اطلاعیه استخدام ;آگهی استخدام استان زنجان / دنبال استخدام دائمی هستید؟
63% تخفیف
admin
admin
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی قابل توجه کلیه ی افراد جویای کار کسب و کار در منزل و اشتغال زایی برای اعضای خانواده بدون داشتن هیچ تخصصی توضیح در مورد کار : خوب اما در مورد شغل داخل پکیج ما سایتی رو به شما معرفی کردیم که شما […]
10 نمایش
1
32,000 تومان
دانلود پاورپوینت ;تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن / دنبال رایگان این پاورپوینت هستید؟
admin
admin
نام و نام خانوادگی: ع. م (پسر 6 ساله) ترکیب واقعی خانواده: پدر(36 ساله)،‌ مادر(32 ساله)،‌ خواهر(9 ساله) و خودش این ها کجا هستند؟ در خیابان این ها چکار می کنند؟ می خواهند به بازار بروند و برای خواهرم لباس نو بخرند. این ها چه کسانی هستند؟ (به ترتیب کشیدن) بابا،‌ مامان،‌ [...]
12 نمایش
1
4,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

دانلود درامد ;کسب درامد روزانه 1000 دلار / دنبال رایگان این کسب درامد هستید؟
63% تخفیف
admin
admin
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی قابل توجه کلیه ی افراد جویای کار کسب و کار در منزل و اشتغال زایی برای اعضای خانواده بدون داشتن هیچ تخصصی توضیح در مورد کار : خوب اما در مورد شغل داخل پکیج ما سایتی رو به شما معرفی کردیم که شما […]
13 نمایش
1
32,000 تومان
اطلاعیه استخدام ;آگهی استخدام استان زنجان / دنبال استخدام دائمی هستید؟
63% تخفیف
admin
admin
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی قابل توجه کلیه ی افراد جویای کار کسب و کار در منزل و اشتغال زایی برای اعضای خانواده بدون داشتن هیچ تخصصی توضیح در مورد کار : خوب اما در مورد شغل داخل پکیج ما سایتی رو به شما معرفی کردیم که شما […]
10 نمایش
1
32,000 تومان
دانلود پاورپوینت ;تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن / دنبال رایگان این پاورپوینت هستید؟
admin
admin
نام و نام خانوادگی: ع. م (پسر 6 ساله) ترکیب واقعی خانواده: پدر(36 ساله)،‌ مادر(32 ساله)،‌ خواهر(9 ساله) و خودش این ها کجا هستند؟ در خیابان این ها چکار می کنند؟ می خواهند به بازار بروند و برای خواهرم لباس نو بخرند. این ها چه کسانی هستند؟ (به ترتیب کشیدن) بابا،‌ مامان،‌ [...]
12 نمایش
1
4,000 تومان
30954 شناسه محصول
25 نمایش