تحقيقی راجع به تغذيه در ورزش

3,000 تومان

دانلودتحقيقی راجع به تغذيه در ورزش فهرست مطالب                                    صفحه -تفاوت رژيم غذايی ورزشکاران                                         (2) -کالری                                                                               (3) – کربوهيدراتها                                                                   (3) -نوع مسابقه ورزشی                                                            (8) – مصرف کربوهيدراتها وآب                                               (9) – اشکالات قند                                                                    (10) -يافته های تحقيقی                                                             (10) – پروتئين                                                                           (11) -چربيها                                                                              (12) -اسيدهای چرب                                                                 (13) -مايعات و الکترونها                                                           (14) -ويتامين ها                                                                        (15) – ورزش ومکملهای غذايی             … ادامه خواندن تحقيقی راجع به تغذيه در ورزش

همین الان بخرید اطلاعات بیشتر